نمایندگان فروش داخلی

 

نمایندگی تبریز- گالری تک پوشان 1

آدرس : تبریز - خیابان تربیت - پاساژ شیخ صفی - طلقه بالای همکف - پلاک 23-آقای علی نقدی

041-35562760


تلفن همراه :

نمایندگی تبریز- گالری تک پوشان 2

آدرس : تبریز - خیابان تربیت - جنب قنادي وطن - گالری تک پوشان-آقای علی نقدی

041-35535506


تلفن همراه :

نمایندگی تهران غیابی

آدرس : تهران - خیابان 15 خرداد - بازارکویتی ها-پاساژ مقدم - پلاک 11- آقای غیابی

021-55634202


تلفن همراه :

نمایندگی تهران پخش پیروی

آدرس : تهران - خیام شمالی-150 متر پایین تر از مترو خیام - بازار آل یاسین - پلاک 164 - آقای پیروی

021-55625240-55819216


تلفن همراه :

نمایندگی تهران شمس

آدرس : تهران - بازار کویتی ها - پاساژ منصور قدیم - طبقه همکف - پلاک 15- آقای شمس

021-55623001


تلفن همراه : 09123367469

نمایندگی تهران پورکاظمی

آدرس : تهران - خیابان 15 خرداد - بازارزرگر ها-بطرف تیمچه حاجب الدوله-پلاک 8-آقای پورکاظمی

021-55627922


تلفن همراه :

نمایندگی تهران پخش سعید

آدرس : تهران - خیابان 15 خرداد - بازار زرگر ها - دالان امین الملک - پاساژ مهدیه - پلاک 1/24 - آقای تقی پور

021-55155604


تلفن همراه :

نمایندگی مشهد پورمند

آدرس : مشهد - خیابان مدرس - پاساژ رضا - زیرزمین دوم - آقای پورمند

051-32259232


تلفن همراه :09155081281

نمایندگی مشهد پخش نوپوش

آدرس : مشهد - خیابان مدرس - مجتمع تجاری مدرس - طبقه پایین - آقای حاجی پور

051-32257119-32258777


تلفن همراه : 1895 100 0915

نمایندگی قم پخش خانواده

آدرس : قم - چهارراه بازار - سرای خیبر - آقای پورفرح

025-37724029


تلفن همراه :09125530024

نمایندگی قم فروشگاه فراز

آدرس : قم - چهارراه بازار - پاساژ حجت - طبقه چهارم - پلاک 265

025-37727881


تلفن همراه :09127585426

نمایندگی اراک فروشگاه میرزایی

آدرس : گذر اول بازار -پاساژ ملت -طبقه زیرزمین-راهرو سوم - فروشگاه میرزایی

086-32243124


تلفن همراه : 09183631236

نمایندگی میانه فروشگاه مرو

آدرس : میانه-بازار حاج عبدالحسین - آقای گرمخورانی

041-52247057